31456
/site/31456/uploads/o/2015/23/ecfbe96d5dff470709b109712e1967c6.mp3
/

    68 – Elemne

    Çile halindeki keten ipini yumak haline getirmek üzere çilenin etrafına geçirilip ekseni etrafında dönen basit bir düzenektir.