31456
/

    68 – Elemne

    Çile halindeki keten ipini yumak haline getirmek üzere çilenin etrafına geçirilip ekseni etrafında dönen basit bir düzenektir.