31456
/site/31456/uploads/o/2015/23/ecfbe96d5dff470709b109712e1967c6.mp3
/

    15 – Tarak

    image

    Bükülmüş ve bir kulaç boyunda keten ipliğinin uçlarını ilk ipine saplanmasını teminen uçlarının inceltilmesinde kullanılır. Tutma yeri ahşap olan tarak çelikten yapılmıştır.