31456
/

    17 – Pazval havalı

    image

    Diz üzerinde saya ve tablanın dikilmesine destek olan yarı silindirik 4-5 cm çapında 25-30 cm boyunda ahşap malzemedir. Çevresinin bir kısmı dize oturmasını teminen düzdür.