31456
/site/31456/uploads/o/2015/23/ecfbe96d5dff470709b109712e1967c6.mp3
/

    17 – Pazval havalı

    image

    Diz üzerinde saya ve tablanın dikilmesine destek olan yarı silindirik 4-5 cm çapında 25-30 cm boyunda ahşap malzemedir. Çevresinin bir kısmı dize oturmasını teminen düzdür.