31456
/site/31456/uploads/o/2015/23/ecfbe96d5dff470709b109712e1967c6.mp3
/

    29 – Çekiç

    image

    Yemeniciler ve kunduracılar aynı tiptir. Yemenicilikte çekiç, topuğa gebgebi ile ökçe ve kabara çakılmasında kullanılır