31456
/

    25 - Haval

    image

    Yemeni kalıpta kuruduktan sonra tabanı don yağı ile yağlanır. Kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen kesitli 20-25 cm boyundaki ahşap şimşir malzeme ile tabana kuvvetlice bastırılarak don yağı yedirilir. Bu şekilde yemeninin suya dayanıklılığı artırılır. Aynı zamanda taban bir parlaklıkta kazanır.